Türkiye, e-ihracatı artırmak için destekler uygulamaya alacak

Elektronik ihracatı (e-ihracat) artırmak isteyen Türkiye, şirketlerin ve e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde satış yapabilmesine yönelik destekleri uygulamaya alacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve TBMM’de görüşmeleri devam eden 2024-2028 yıllarına ilişkin 12. Kalkınma Planı’nda ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin de önemli hedefler yer alıyor.

AA muhabirinin plandan yaptığı derlemeye göre, perakende işletmelerin kuruluşu, faaliyet süreci ve kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek merkezden yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlayacak Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) uygulamaya alınacak. Piyasaya arz edilen ürünlerin fiyatlarının anlık takibini sağlamaya yönelik bir sistem kurulacak.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa yaptırım ağırlaştırılacak

Haksız ticari uygulamalarla mücadele etkinleştirilecek, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara uygulanan yaptırımlar ağırlaştırılacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fiyat artışlarının altında yatan sebepler detaylı olarak araştırılacak ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacak.

Markalaşmanın önemine ilişkin farkındalık artırılacak, başta e-ticaret işletmelerinin alan adları olmak üzere markalaşmaya yönelik çalışmalar desteklenecek.

e-Ticarette güvenin artırılması konusunda çalışmalar yürütülecek, özellikle coğrafi ve kültürel olarak yakın ülke ve bölgelerde Türkiye’nin pazar payı artırılacak.

e-Ticaret mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde güncellenecek. e-Ticaret hacminin düşük olduğu illere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

e-İhracatın artırılması amacıyla Türkiye e-İhracat Platformu ve e-ihracat konsorsiyumları hayata geçirilecek, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde satış yapabilmeleri desteklenecek.

e-İhracatta hedef bölgeler belirlenecek

e-İhracatın artırılması amacıyla yakın coğrafyada hedef bölgeler ve sektörler belirlenerek ürün bazlı üretim ve ticareti ortaya koyan saha araştırmaları ve ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek.

e-Ticaret lojistiğinde alternatif ve esnek çalışma modellerinin de tanınmasıyla ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve depolama kapasitesi artırılacak, hızlı teslimatta sürdürülebilirlik ve çevre politikalarını kapsayacak şekilde çevre dostu araçların kullanımı teşvik edilecek.

Türkiye’nin rekabet avantajı olan bölgelerde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla e-ticaret pazar payı artırılacak.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, işletmelerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve yurt dışı pazarları da içerecek şekilde ürün bazlı ayrıntılı verilerle geliştirilecek. Elektronik ticarette haksız ticari uygulamalara yönelik denetim ve inceleme faaliyetleri yürütülecek.

Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek.

e-Ticarette piyasa gözetim ve denetimini etkinleştirmek üzere sistem kurulacak ve ihtiyaç duyulan mevzuat düzenleme çalışmaları yürütülecek.

e-İhracat gümrük işlemlerinde sadeleştirilmeye gidilecek.

Dış ticaret işlemlerinde blokzincir uygulamaları kullanılacak

Dış ticaret işlemlerinde blokzincir ve otomatik karakter tanıma (OCR) gibi yenilikçi teknolojiler kullanılarak kağıtsız ortamda gümrük uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Geleneksel dış ticaret modelleriyle kurgulanan dış ticaret ve gümrük mevzuatı ikiz dönüşüme uyum doğrultusunda e-ihracatın gereklilikleri de dikkate alınarak revize edilecek.

İhracatçıların e-ihracat adımlarını öğrenebileceği yapay zeka destekli eğitim platformlarıyla ihracatçıların küresel alıcılara ulaşılabilir kılacak ve dijital altyapılarını destekleyecek yeni nesil milli bir firmadan firmaya (B2B) iş platformu hayata geçirilecek.

İhracat işlemlerinde blokzincir teknolojisinin kullanılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Sistemini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi sağlanacak.

e-İhracat süreci başta olmak üzere basitleştirilmiş gümrük beyanı süreci QR kodu uygulamalarıyla ele alınacak.

e-İhracata ilişkin lojistik ağın etkin ve verimli kurulması sağlanacak.

Bu alanda kargo süreçlerini kolaylaştırarak, e-ihracatı hızlandırmak ve yurt dışındaki gümrükleme sürecini kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x